1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn

Đồng chí. Nguyễn Quốc Quân.SĐT 0914632376

email. nguyenquocquanht1976@gmail.com