Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Số điện thoại : 0393645072

Địa chỉ liên hệ : Thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh