UBND xã Ngọc Sơn

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh.

Email: ubngocson.th@hatinh.gov.vn