Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và 9 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU
01/06/2018 07:02
Sáng ngày 01/6/2018, Đảng ủy xã Ngọc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham dự hội nghị, ở huyện có Đ/c Nguyễn Văn Huy, Ủy viên BTV huyện ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, trưởng đoàn công tác chỉ đạo xã Ngọc Sơn, Đ/c Nguyễn Thị Thi Phó phòng Tư pháp huyện.
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và 9 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU

Thực hiện 10 năm Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 9 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong thời gian qua Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến triển khai sâu rộng trong từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đồng thời chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn, vì vậy đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, vai trò chủ thể ngày càng được phát huy.

Đ/c Nguyễn Quốc Quân thông qua báo cáo

Đ/c Lê Thị Mai. Chủ tịch hội phụ nữ xã phát biểu ý kiến

Đ/c Phan Trần Hưng, chủ tịch Hội Nông Dân tham gia ý kiến

Tính đến năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 30,19 triệu đồng tăng 15 triệu đồng so với năm 2008; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 29 tỷ đồng tăng 10,56%; cơ cấu mùa vụ có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực, năm 2017 tổng sản lượng lương thực đạt 921,06 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt gần 450 kg/năm; Kinh tế tập thể có bước phát triển đến nay toàn xã có 7 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tăng 80% so với năm 2008, xây dựng và nhân rộng được 38 mô hình sản xuất.Về xây dựng NTM cuối năm 2017 toàn xã đã đạt 14/20 tiêu chí.

 Đ/c Nguyễn Quốc Huy Phát biểu, đánh giá tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Nguyễn văn Huy, đã  ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã  và nhân dân nhà đã đạt được trong 10 nămthực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và Nghị quyết 08 NQ/TU, nhất là sự thay đổi mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng NTM. Tuy nhiên Đ/c mong rằng trong giai đoạn tiếp theo Đảng bộ xã nhà cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát triển kinh tế để xứng tầm với điều kiện thực tế của địa phương, tập trung thay đổi cơ cấu sản xuất, phát triển các mô hình sản xuất mới, cho chất lượng cao. Về phong trào NTM Đ/c Yêu cầu trong thời gian tới xã cần tập trung rà soát lại các việc phải làm, các tiểu tiêu chí chưa hoàn thành. Có kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể, tập trung cao độ trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu… với sự chuyển dịch mạnh mẽ từ nhận thức và hành động Đ/c tin tưởng xã Ngọc Sơn sẽ hoàn thành nhiệm vụ chính trị xã hội đưa xã nhà về đích NTM cuối năm 2018./.

Tác giả: Kim Lân - Nguồn: BBT