Ngọc Sơn tập trung trong công tác chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu 2018
14/06/2018 06:52
Ngọc Sơn tập trung trong công tác chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu 2018

Vụ hè thu được đánh giá là một trong những mùa vụ gặp nhiều bất lợi, phải gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa, bão gây ra vì vậy ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất vụ mùa. Vì thế trong những ngày này, chính quyền xã Ngọc Sơn cũng như bà con nhân dân đang gấp rút tập trung trong công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu 2018. 


Các thôn đang tập trung toàn bộ máy trong công tác làm đất

Căn cứ công điện số 05/CĐ - UBND của huyện về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu, xã đã có Thông báo số 15/TB - UBND về việc đôn đốc sản xuất vụ Hè thu 2018.Theo đó UBND xã đã tập trung trong công tác chỉ đạo, đôn đốc các ban nghành liên quan, Hợp tác xã, cán bộ thôn xóm cùng bà con nhân dân trong việc huy động máy móc, cân đối nguồn nước để đẩy nhanh tiến độ làm đất, bảo đảm đúng lịch thời vụ gieo cấy xong trước ngày 15/6 tránh mưa bão, ảnh hưởng bất lợi tự thời tiết, Đồng thời chú ý đến công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nhất là nạn cào cào có thể xảy ra. Bố trí nguồn giống phù hợp, chất lượng cao. Vụ hè thu 2018, xã Ngọc Sơn xuống giống 135ha, và tính tới thời điểm này toàn xã đã gieo cấy được 40% diện tích, chủ yếu với các nguồn giống ngắn ngày như: PC 6 , Khang dân 18,.....

Bà con nhân dân đang tập trung trong công tác sản xuất

Bà con nhân dân đang tập trung xuống giống

Với sự chỉ đạo vào cuộc một cách khẩn trương, bám sát lịch thời vụ, chính quyền địa phương và bà con nhân dân xã nhà đã và đang tập trung cao vào công tác sản xuất vụ mùa với mục tiêu hoàn thành kế hoạch 3 mặt: Diện tích, năng suất và sản lượng./.


Tác giả: Kim Lân - Nguồn: BBT