Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình,và thụ hưởng ngang nhau về thành quả của sự phát truyển đó, Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.

 

Bình đẳng giới trong gia đình có ý nghĩa quan trọng trong mọi thời đại, đặc biệt là trong điều kiện hiện đại hóa, công nghiệp hóa hiện nay. Bình đẳng giới trong gia đình là môi trường lành mạnh để con người, đặc biệt là trẻ em được đối xử bình đẳng, được giáo dục về quyền bình đẳng, được hành động bình đẳng; là tiền đề quan trọng cho sự thành công trong việc chăm sóc, nuôi dưởng, giáo dục trẻ em; góp phần tăng chất lượng cuộc sống của các thành viên gia đình, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước; góp phần giải phóng phụ nữ và góp phần xây dựng thể chế gia đình bền vững.

          Trong những năm qua , Đảng và nhà nước ta không ngừng hoàn thiện khung pháp luật, chính sách về quyền bình đẳng trên lĩnh vực về bình đẳng giới như : Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, .....mà trọng tâm là luật bình đẳng giới và thông qua các công ước quốc tế như công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, công ước liên hiệp quốc tế về quyền trẻ em….nhờ đó mà phụ nữ và trẻ em đều được bảo vệ,Tuy nhiên, định kiến giới và tư tưởng trọng nam khinh nữ vẩn còn tồn tại trong một số gia đình,trên thực tế thời gian làm việc của phụ nữ trong gia đình dài hơn nam giới, nam giới vẩn được coi là trụ cột gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng. Còn các công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình thường được coi là “thiên chức” của phụ nữ.

Hiện tượng ở một số vùng phụ nữ là lao đọng chính song lại không có tiếng nói trong gia đình, những người đàn ông thường dành thời gian cho việc làng, việc nước, họ hàng, rồi riệu chè, các tệ nạn xã hội…..nên ngánh nặng gia đình củng như cường độ lao động và sự vất vả đều dồn lên đôi vai người phụ nữ.

Nguyên nhân trên là do một bộ phận xã hội không hiểu đúng về bình đẳng và bình đẳng giới, còn quan niệm cho rằng bình đẳng giới là ưu tiên cho phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và của hội phụ nữ các cấp,nhận thức mang tính định kiến giới còn tồn tại trong xã hội, để đảy manh việc thực hiện bình đẳng trong các gia đình chúng ta cần làm tốt những thông điệp tuyên truyền sau:

 1. Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.
 2. Phụ nữ và trẻ em gái hảy lên tiếng khi bị bạo lực.
 3. Cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
 4. Chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
 5. Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
 6. Hảy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
 7. Đừng im lặng, hảy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
 8. Bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật.
 9. Quyền của phụ nữ là quyền con người.
 10. Hảy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 164.945
  Online: 5