Ngày 30/5/2022 HĐND xã Ngọc Sơn tổ chức kỳ họp thứ 5 với nội dung bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND xã; thảo luận khung kế hoạch và quyết nghị một số nghị quyết liên quan đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Kỳ họp đã biểu quyết và thông qua nghị quyết số 09 về sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20/01/2022 của HĐND xã về chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2022 như sau:

Điều 1. Sữa đổi Bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20/01/2022 của HĐND xã như sau:

1. Bổ sung Khoản 2, Điều 3: Hỗ trợ kinh phí mua phân bón khôi phục, duy trì chăm sóc cây Thanh Long cho các hộ dân trên diện tích thuộc sở hữu của mình đã được Hợp tác xã Hưng Thịnh bàn giao để tiếp tục đầu tư, phát triển mô hình trong năm 2022 với tổng mức hỗ trợ không quá 20.000 đồng/trụ, cụ thể:

+ Phân chuồng hoai mục: 10.000 đồng/trụ;

+ Phân tổng hợp: 300,0 gam URÊ/trụ và 200,0gam NPK 16-16-8/trụ.

2. Bổ sung Điều 4:

- Hộ gia đình, cá nhân thành lập mới mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng với quy mô thường xuyên trên 200 con, có hợp tác liên kết xây dựng mô hình trứng gà đạt chuẩn OCOP được hỗ trợ 5,0 triệu đồng/mô hình/hộ;

- Hộ gia đình, cá nhân thành lập mới mô hình chăn nuôi gà thịt thả vườn đồi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường với quy mô thường xuyên từ 500 con đến dưới 1.000 con được hỗ trợ 3,0 triệu đồng/mô hình/hộ;

- Hộ gia đình, cá nhân thành lập mới mô hình chăn nuôi lợn rừng có quy mô từ 10 con đến dưới 20 con đảm bảo vệ sinh môi trường được hỗ trợ kinh phí mua giống với mức 300.000 đồng/con giống và mức hỗ trợ tối đa không quá 6,0 triệu đồng/mô hình;

- Hộ gia đình, cá nhân thành lập mới mô hình chăn nuôi hươu có quy mô từ 03 con trở lên được hỗ trợ kinh phí mua giống với mức 1.000.000 đồng/con đối với hươu cái và 2.000.000 đồng/con đối với hươu đực; mức hỗ trợ tối đa mỗi mô hình không quá 10,0 triệu đồng/mô hình.

3.  Bổ sung Khoản 1, Điều 8: Hộ gia đình xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí do Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh Ban hành và bổ sung nâng cấp một số tiêu chí của Ban chỉ đạo NTM xã quy định (Trừ các vườn mẫu đã gắn biển nhà sạch vườn đẹp). Được hỗ trợ 2,0 triệu đồng/mô hình/vườn và kinh phí gắn biển tối đa 200.000 đồng/mô hình/vườn.

4. Sửa đổi Điểm 2, Khoản 2, Điều 8: Bê tông hóa đường trục chính nội đồng đảm bảo tối thiểu thiết kế định hình được hỗ trợ 130 triệu đồng/km đối với mặt đường rộng 3,0m, chiều dày 14cm và 150 triệu đồng/km đối với mặt đường rộng 3,5m, chiều dày 16cm. Hỗ trợ kinh phí thuê máy thi công đào đắp bổ sung đường trục chính nội đồng đảm bảo nhu cầu đi lại hoặc phục vụ công tác bê tông hóa, mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/thôn.

5. Sửa đổi Khoản 3, Điều 8: Các thôn đổ bê tông mở rộng 01 hoặc 02 bên đường nhưng tổng chiều rộng tối thiểu 2,0m; bê tông mác M200#, đá 1x2cm hoặc đá 2x4cm và đáp ứng bề dày lớp bê tông tương đương mặt đường cũ được hỗ trợ 100% xi măng.

Ngoài chính sách trên, hỗ trợ bổ sung các nội dung sau: 70 triệu đồng/km đối với phần mở rộng có bề dày 14cm và 90 triệu đồng/km đối với phần mở rộng dày 16cm.

6. Bổ sung Khoản 7, Điều 8: Đổ bê tông đường ngõ hộ:

Các hộ gia đình đổ bê tông đường ngõ trong năm 2022 đảm bảo chiều rộng tối thiểu 3,0m, bề dày tối thiểu 14cm; bê tông mác M200#, đá 1x2cm hoặc 2x4cm được hỗ trợ xi măng từ ngân sách xã, cụ thể:

+ Hỗ trợ 50% xi măng thi công đối với tuyến ngõ có chiều dài trên 50,0m;

+ Hỗ trợ 100% xi măng thi công đối với tuyến đường có 02 cửa ngõ trở lên và đáp ứng chiều dài trên 50,0m.

7. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 8: Bãi bỏ chính sách hỗ trợ xây dựng vườn mẫu năm 2022.

Kỳ họp thứ 5

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 164.926
    Online: 2