Chiều ngày 28/5/5022 Đảng ủy xã Ngọc Sơn tổ lễ trao tặng huy hiệu 50,40 năm tuổi Đảng và tiến hành hội nghị triển khai nghị quyết chuyên đề xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mãu năm 2022

Về dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Danh Vinh Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch UBNTTQ huyện Thạch Hà, trưởng đoàn công tác số 6 phụ trách xã Ngọc Sơn, đồng chí Lê Văn Thuận, Huyện ủy viên, trưởng phòng nông nghiệp huyện Thạch Hà, Phó trưởng đoàn công tác số 6 phụ trách xã Ngọc Sơn. Thành phần tham dự hội nghị là toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Với mục tiêu của năm 2022 là xây dựng xã Ngọc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiếu mẫu nghị quyết đã nêu rõ thực trạng xã Ngọc Sơn các nhiệm vụ trong việc hoàn thiện các tiêu chí nâng cao, theo bộ tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và cụ thể hóa nhiệm vụ giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo các tiêu chí như sau:

1. Tiêu chí Sản xuất, thu nhập, hộ nghèo:

- Nội dung thực hiện:

+ Kêu gọi sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và ngân sách của chủ mô hình thực hiện bê tông hóa 1,5km tuyến đường vào khu sản xuất tập trung Cam VietGap Khe Giao và 0,3km đường vào khu sản xuất tập trung của HTX Huệ Hùng;

+ Xây dựng mô hình sản xuất 20 ha cam đạt chuẩn VietGap đảm bảo tổng diện tích Cam VietGap tại thôn Khe Giao I và thôn Trung Tâm đạt 30ha trở lên (trên 50% diện tích); áp dụng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học đối với các mô hình chăn nuôi lợn, gà;

+ Kêu gọi hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, các nguồn lồng ghép, nguồn vốn hợp pháp của chủ đầu tư; vận động nhân dân mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh để đầu tư nâng cấp hạ tầng, xây dựng khuôn viên đền Truông Bát trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn, các điểm kinh doanh ẩm thực Ngã 3 Khe Giao;

+ Nâng cấp mô hình Cam Khe Giao đạt chuẩn OCOP 4 sao và xây dựng sản phẩm trứng gà đạt chuẩn OCOP 4 sao với hình thức vận động nhân dân vào hoạt đông HTX.

+ Củng cố, mở rộng các mô hình sản xuất rau-củ-quả tập trung tại thôn Khe Giao I, Khe Giao II và Trung Tâm;

+ Thực hiện phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành cánh đồng lớn trên địa bàn các thôn với diện tích 60ha;

+ Duy trì các mô hình sản xuất hiện có và thành lập mới 10 mô hình nuôi bò nhốt chất lượng cao và 10 mô hình nuôi gà thả đồi 1000 con/lứa; gà đẻ trứng.

+ Hỗ trợ 5 hộ thoát nghèo: Phân công các đoàn thể phụ trách từng hộ, khảo sát nhu cầu, ưu tiên vốn vay hỗ trợ phát triển sản xuất...

- Kế hoạch hoàn thành tiêu chí:

Để năm 2022 đạt được mức TNBQĐN là 57,1 triệu đồng/người/năm thì đòi hỏi toàn xã phải có tổng thu nhập 159,880 triệu đồng thì cần tăng thêm 30.199 triệu đồng, dự kiến các nguồn thu nhập như sau:

+ Lúa tăng: 200 kg/ha x 261 ha = 52,2 tấn x 7 triệu đ/tấn =  365,4 triệu đồng

+ Tăng rau, củ, quả cây trồng cạn 20 ha = 3.000 triệu đồng

+ Tăng tổng đàn lợn 500 con x 90 kg/con x 55.000 đ/kg = 2.475 triệu đồng

+ Tăng 30 MH bò nhốt x 10 con/MH = 300 con x 15 triệu/con = 4.500 triệu đ

+ Tăng 10.000 con gà x 2,5 kg/con  = 25.000 kg x 90.000 đ/kg = 2.250 triệu đ

+ Tăng 20 ha cam, bưởi x 150 triệu đ/ha = 3.000 triệu đồng

+ Tăng năng suất sản lượng thủy sản 30 tấn cá x 50 triệu đ/tấn = 1500 triệu đ

+ Tăng lương và các trợ cấp ước = 500 triệu đồng

+ Tăng lương ngoài ngân sách xã = 500 triệu đồng

+ Tăng thu khác các thành viên cho biếu(Từ nước ngoài, trong nước) ước 3.000 triệu đồng.

+ Tăng từ dịch vụ = 500 triệu đ ;Tăng doanh thu hộ cá thể = 2.000 triệu đồng

+ Tăng  doanh thu mới 2 doanh nghiệp (Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng AV và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Cường - Nhà ông Nguyễn Phi Hoàng, Ngọc Hà) = 50.000 triệu x 15 % = 7.500 triệu

+ Tăng lợi nhuận 7 công ty và HTX = 500 triệu

Tổng thu nhập dự kiến tăng = 31.140,4 triệu đồng

2. Giáo dục - Y tế - Văn hóa:

- Nội dung thực hiện:

+ Nâng cấp dãy nhà cấp 4 tại Trạm Y tế;

+ Cần vận động 315 cá nhân mua thẻ BHYT;

3. Môi trường:

- Nội dung thực hiện:

+ Vận động 45 hộ khoan giếng nước sạch và mua máy lọc nước mini đảm bảo đạt yêu cầu 576/720=80%;

+ Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại 480 hộ gia đình;

+  Vận động phá dỡ 92 nhà vệ sinh tự hoại không đảm bảo vệ sinh; triển khai mô hình tái chế rác hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón;

4. An ninh trật tự - Hành chính công:

- Nội dung thực hiện:

+ Nâng cấp Phòng giao dịch một cửa; Mua sắm thêm 1 máy tính, 1 máy đánh số thứ tự và các trang thiết bị khác; Thực hiện công khai TTHC đầy đủ tại phòng giao dịch một cửa;Áp dụng có hiệu quả việc quản lý chất lượng TCVN 9001-2015; Lắp bổ sung 20 camera an ninh trên các tuyến đường liên xã.

5. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu:

- Nội dung thực hiện:

+ Thường xuyên củng cố, chỉnh trang, nâng cấp các thiết chế văn hóa, chỉnh trang khu dân cư;

+ Vận động người dân sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, chú trọng vệ sinh môi trường;

+ Nâng cấp 37 vườn mẫu đã đạt chuẩn.

+ Xây dựng 1 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu thông minh.    

 

Tài liệu hội nghị


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 164.928
    Online: 4