ngày 21-11-2007 Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống bạo lực gia đình, để bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên trong gia đình góp phần củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

         Gia đình là tế bào của xã hội - là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau. Trong những năm qua nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định các biện pháp bảo vệ gia đình và phòng ngừa bạo lực gia đình như, luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em…. Nhìn chung những quy định về gia đình ở các luật này còn thiếu cụ thể, chưa có những quy định pháp lý đặc thù. Trong khi đó thực tế tình trạng bạo lực gia đình đang diễn ra ngày càng phổ biến ở nhiều nơi, số vụ bao hành gia đình gây hậu quả nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng, tình trạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm và tính mạng con người xảy ra hàng ngày chủ yếu đối với phụ nữ và trẻ em. Để thực hiện mục tiêu  “Mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội”, ngày 21-11-2007 Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống bạo lực gia đình, để bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên trong gia đình góp phần củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

          Kính thưa toàn thể bà con nhân dân cách phòng, chống bạo lực gia đình ra sao? Vậy chúng ta cùng tìm hiểu:

          Thứ nhất Hành vi bạo lực gia đình.

          Bạo lực gia đình là hành vi của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Quy định như vậy nhằm tạo cơ sở phân biệt hành vi bạo lực khác cũng như để xác định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong bạo lực gia đình.
          Để xác định một hành vi là hành vi bạo lực gia đình, phải căn cứ vào hai điều kiện: một là yếu tố “lỗi cố ý”, tức là không phải bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong gia đình cũng được coi là bạo lực gia đình; hai là, người bị tổn hại là thành viên gia đình, đó là những người có quan hệ do hôn nhân, huyết thống hoặc do nuôi dưỡng làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định của luật Hôn nhân và gia đình.

          Các thành viên gia đình đã ly hôn, hôn nhân thực tế cũng áp dụng quy định của luật này về bạo lực gia đình. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định của Luật đối với các trường hợp này không nhằm mục đích khuyến khích hoặc tạo cơ sở pháp lý cho mối quan hệ giữa những người không có đăng ký kết hôn mà sống chung như vợ chồng mà ở đây cần hiểu, quy định như vậy có ý nghĩa đảm bảo cho tất cả nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình được hỗ trợ và bảo vệ đặc biệt.

          Bạo lực gia đình được chia thành bốn loại hành vi sau:

          Thứ nhất là hành vi bạo lực về thể chất: gồm những hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng.
          Thứ hai là hành vi bạo lực về tinh thần: là những hành vi lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau; hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở; cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

          Thứ ba là hành vi bạo lực về kinh tế: bao gồm chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình; cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính.

          Thứ tư là hành vi bạo lực về tình dục: hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục

.         2. Phòng ngừa bạo lực gia đình.

          Phòng ngừa bạo lực gia đình có mục đích tránh những hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra khi có hành vi bạo lực gia đình. Để phòng ngừa bạo lực gia đình, cần thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

          Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp; qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thông qua các hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hóa quần chúng khác.

          - Hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình:
 là trách nhiệm của gia đình, người đứng đầu hoặc người có uy tín trong dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức nơi công tác hoặc nơi sinh sống của các thành viên gia đình; của tổ hòa giải ở cơ sở. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viện của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ hòa giải ở cơ sở thực hiện hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình.

          - Tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng ngừa bạo lực gia đình:

                   Sau khi được nghe về định nghĩa bạo lực gia đình? Cách phòng, chống bạo lực gia đình ra sao? Hy vọng rằng sau buổi tuyên truyền hôm nay bà con nhân dân đã trang bị cho mình những kiến thức hữu ích để góp phần tuyên truyền phổ biến đến gia đình và người thân để từ đó góp phần giảm thiểu trong mỗi gia đình chúng ta góp một phần xây dựng xã hội văn minh, gia đình văn hóa.

 


 

 

 

 

tuyên truyền PL tháng 3


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 159.349
    Online: 8