Sáng ngày 22/3/2021 Hợp tác xã cùng với ban khuyến nông và địa chính nông nghiệp tiếp tục đi kiểm tra, bổ cứu công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa.

    Thời gian qua thời tiết ẩm ướt, khí hậu trong giai đoạn chuyển mùa tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển. Nhiều hộ dân đã chủ động thăm đồng lội ruộng kịp thời phòng trừi do đó một số lúa bị sâu bệnh hại đã phát tiển trở lại bình thường. Tuy nhiên qua kiểm tra  một số hộ gia đình vẫn chưa chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, nhiều ruộng lúa vẫn tiếp tục bị sâu bệnh hại.

     Hiện nay bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá đang tiếp tục phát triển và gây hại cho cây lúa trên các cánh đồng. Ủy ban xã đề nghị nhân dân thường xuyên, tích cực thăm đồng lội ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Các thôn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn trên loa phát thanh thôn để nhân dân chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa phát triển tốt.

Kết quả kiểm tra


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 159.360
    Online: 15