Ngày 10 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn đã có thông báo số 47/TB-UBND về việc thông báo kết luận giao việc, thống nhất tiến độ việc xóa ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại thôn Khe Giao II.

Nhằm quy hoạch lại việc sử dụng đất nông nghiệp cho phù hợp kinh tế, mang lại lợi ích cho người dân. Được sự đồng thuận thống nhất cao của cán bộ và nhân dân thôn Khe Giao II, về việc xóa ổ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, xây dựng cánh đồng mẫu. Để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo thời gian sản xuất vụ xuân 2022, Ủy ban nhân dân xã thống nhất về tiến độ thực hiện như sau:

- Từ ngày 10/12/2021 đến ngày 12/12/2021 Ban cán sự Thôn tiến hành tổng hợp diện tích đất nông nghiệp của các hộ gia đình có đất ruộng trên vùng chuyển đổi để phối hợp với cán bộ địa chính TN&MT đối chiếu trên bản đồ và ngoài thực địa.

- Sáng ngày 10/10/2021 Tiểu ban chuyển đổi ruộng đất thôn phối hợp với ủy ban nhân dân xã cắm mốc quy hoạch xác định các tuyến bờ lô, bờ vùng, các ô thửa lớn.

- Từ ngày 11/12/2021 tiến hành hợp đồng thuê máy đắp bờ lô, bờ thửa, các vùng quy hoạch san gạt mặt ruộng phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/12/2021.

- Từ ngày 21 đến ngày 28/12/2021 tiến hành các bước tiếp theo như: Đánh dấu thăm trên bản đồ; ghép thăm, bắt thăm, chia đất trên bản đồ, chia đất ngoài thực địa. Hoàn thành các bước chuyển đổi.

    (Trong qua trình thực hiện các bước cần linh hoạt cùng trong một thời điểm triển khai kết hợp nhiều nội dung như vừa cải tạo đồng ruộng ngoài thực địa vừa rà soát ghép hộ sản xuất phù hợp quy hoạch vừa tác nghiệp trên bản đồ vừa họp dân bắt thăm, thông qua đề án, tập huấn quy trình sản xuất cánh đồng mẫu và chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp để kịp tiến độ sản xuất.)

chi tiết văn bản số 47/TB-UBND có ở phai đính kèm

 

Văn bản UBND

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 159.393
    Online: 11