HĐND tỉnh ban hành chính sách giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

 

TÀI LIỆU PBGDPL

 

 

 

Tuần 13: HĐND tỉnh ban hành chính sách giải quyết việc làm,

hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

 

Ngày 17/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025.

 Theo đó, Nghị quyết quy định một số cơ chế hỗ trợ cụ thể như sau:

I. Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm thủ tục hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Điều kiện hỗ trợ: Người lao động có thị thực (VISA) và ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hợp đồng cá nhân ký với chủ sử dụng lao động.

2. Mức hỗ trợ đối với các đối tượng cụ thể:

a) Đối với Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động là thân nhân người có công với cách mạng; người lao động là người dân tộc thiểu số: được hỗ trợ theo định mức quy định tại Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính.

b) Người lao động có mức sống trung bình trở lên không thuộc một trong những đối tượng sau:

- Người lao động thuộc các hộ gia đình bị thu hồi đất được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;

- Người lao động thuộc hộ gia đình có hộ khẩu thường trú dài hạn tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các Chương trình hợp tác lao động vì mục đích phi lợi nhuận như: Chương trình EPS tại Hàn Quốc; Chương trình điều dưỡng/hộ lý/chăm sóc người già tại CHLB Đức và Nhật Bản; Chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản của Tổ chức IM JAPAN.

Được hỗ trợ như sau: Học phí học nghề: 1.000.000 đồng/người; Học phí học ngoại ngữ: 1.000.000 đồng/người; Bồi dưỡng kiến thức cần thiết: 530.000 đồng/người; Khám sức khỏe: 750.000 đồng/người; Làm hộ chiếu: 200.000 đồng/người; Đóng Quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước: 100.000 đồng/người.

II. Hỗ trợ lãi suất vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Điều kiện hỗ trợ: Người lao động thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình có thị thực (VISA) và ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hợp đồng cá nhân ký với chủ sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Mức hỗ trợ:

- Lãi suất hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất trong hạn của ngân hàng thương mại với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo áp dụng trong từng thời kỳ do Chính phủ quyết định;

- Hạn mức vay để tính mức hỗ trợ lãi suất: Theo hợp đồng đi làm việc nước ngoài giữa người lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động, nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng;

- Thời hạn hỗ trợ: Không quá 24 tháng kể từ ngày được ngân hàng cho vay vốn đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ 01/10/2019./.

 

NQ HĐND tĩnh Hà Tĩnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 78.260
Online: 8