Chiều ngày 26/8/2019 ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn tổ chức đối thoại về thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới với đội ngũ cán bộ thôn Trung Tâm

     Năm 2019 thôn Trung Tâm đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Qua hơn 7 tháng đầu năm thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định: Xây được 430m rãnh thoát nước; 1.700m bồn hoa; làm 165m đường bê tông ngõ thôn, đắp 800m lề đường; huy động 1.500 ngày công lao động, hơn 90 triệu đồng từ nguồn đóng góp nhân dân. Kết quả đạt được là rất đáng khích lệ trong nỗ lực trong thực hiện các tiêu chí nhưng hiện nay thôn Trung Tâm khối lượng công việc để đạt chuẩn khu dân cư mầu còn nhiều. Để trong những tháng còn lại xây dựng hoàn thành 10/10 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ủy ban nhân dân xã đã có cuộc đối thoại với liên đoàn cán bộ thôn Trung Tâm nhằm Tập trung cao hơn nữa, huy động mọi nguồn lực, vận dụng mọi chính sách hỗ trợ từ các nguồn xây dựng nông thôn mới để phấn đấu đạt chỉ tiêu đặt ra.

     Phát biểu tại cuộc đối thoại đồng chí Nguyễn Thanh Quyết - Bí thư Đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo nông thôn mới xã nhấn mạnh, ngoài tập trung chỉnh trang khu dân cư việc đảm bảo vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, chỉnh trang vườn hộ phát triển sản xuất, xây dựng vườn mẫu, vệ sinh ngay tại hộ gia đình, nhất là đảm bảo môi trường trong khu chăn nuôi cũng phải được tập trung cao độ thực hiện thường xuyên, liên tục.

     Việc huy động lực lượng nếu cần hỗ trợ thì xã sẽ bố trí, phân công các lực lượng xuống giúp để thực hiện các nội dung, phần việc theo yêu cầu nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đã đề ra..

Báo cáo


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 116.705
Online: 4