Xã Ngọc Sơn phấn đấu xây dựng đạt xã Nông thôn mới nâng cao năm 2019

Sáng ngày 16/8/2019, xã Ngọc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM bộ mặt nông thôn ở xã Ngọc Sơn đã có nhiều khởi sắc, kết cấu kinh tế hạ tầng được đầu tư, xây dựng đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự xã hội luôn ổn đinh: Tổng nguồn lực xây dựng NTM toàn xã đạt hơn gần 40 tỷ đồng. Xây dựng được 24 mô hình kinh tế có thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỉ đồng, thành lập 5 HTX, 8 THT... Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã còn 1,79%, hộ cận nghèo 4,23%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/ năm. Xã đã hoàn thành và giữ vững 20/20 tiêu chi trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng đạt xã Nông thôn mới nâng cao năm 2019 .

Trong hội nghị lần này, UBND xã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 33 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

Báo cáo hội nghị


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 116.720
Online: 4