Nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng địa phương xây dựng thành công xã NTM nâng cao. Hướng tới xây dựng xã nhà từng bước phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân. Trong 2 ngày 11,12/8/2019 đơn vị Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động D19 (BĐBP Hà Tĩnh) đã tiến hành điều động 85 chiến sỹ và lực lượng dự bị động viên đang huấn luyện tại đơn vị giúp thôn Khe Giao II trong lao động xây dựng nông thôn mới.


Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Quân và dân thôn Khe Giao II đã hoàn thành kế hoạch đặt ra: đổ đáy và xây dựng được 180m mương thoát nước tuyến đường sân vận động thôn, đổ được 50m đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, các chiến sỹ còn giúp bà con cắt, tỉa hàng rào xanh, cắt cỏ các tuyến đường; giúp hai hộ gia đình neo đơn chỉnh trang vườn tạp .

Với những việc làm bình dị đó không những tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân - dân, mà còn thiết thực chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống; củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 116.719
Online: 3