Căn cứ chỉ tiêu và hướng dẫn số 688/HD – BCH ngày 10/10/2018 của ban CHQS huyện Thạch Hà V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Nhằm tuyển chọn nam thanh niên có đầy đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ năm 2019. Sáng ngày 07/11 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ngọc Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Trong đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ năm này, do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến động viên, làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm  của ngươi công dân với Tổ Quốc.


Và để đảm bảo chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ngọc Sơn đã phát lệnh gọi 32 thanh niên đủ điều kiện đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Các công dân nam được phổ biến một số điều trước khi tiến hành khám

Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

 

Kết thục đợt khám sơ quyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ngọc Sơn đã tuyển chọn được 9 công dân nam đủ điều kiện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 tại huyện./.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 159.367
Online: 11