Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể

 I. ĐẢNG ỦY

1. Bí thư Đảng ủy: Đậu Xuân Đại
Điện thoại: 0979495274
Email: xuandaitv@gmail.com

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Trần Thị Hoa

Điện thoại: 0974822138

Email: tranmaihoatv@gmail.com

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

1. Chủ tịch HĐND: Đậu Xuân Đại
Điện thoại: 0912.952.045
Email: ngund.th@hatinh.gov.vn

2. PCT HĐND: Dương Văn Tú

Điện thoại: 0989417961

Email: 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN:

1. Chủ tịch: Dương Văn Thái
Điện thoại: 0916496665
Email: thaithachvan@gmail.com

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Bằng

Điện thoại: 0918317775

Email: nguyenvanbangubtv@gmail.com

IV. UBMTTQ và các đoàn thể:

1. Chủ tịch UBMTTQ: Nguyễn Kim Mạnh
Điện thoại: 0975273389
Email: manhmattran@gmail.com

2. Chủ tịch Hội LHPN: Bùi Thị Thúy Huyền

Điện thoại: 0982979082

Email: huyenpntv@gmail.com

3. Chủ tịch Hội ND: Lê Thành Dung

Điện thoại: 0943144792

Email: dunghahnd@gmail.com

4. Chủ tịch Hội CCB: Dương Thanh Quang

Điện thoại: 0983817845

Email:

5. Bí thư Đoàn TNCS HCM: Bùi Văn Ánh

Điện thoại: 0978079483

Email: buianhtv@gmail.com


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 78.251
Online: 7