Căn cứ chỉ tiêu và hướng dẫn số 688/HD – BCH ngày 10/10/2018 của ban CHQS huyện Thạch Hà V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Nhằm tuyển chọn nam thanh niên có đầy đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ năm 2019. Sáng ngày 07/11 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ngọc Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019.